Πρόγραμμα / Program 22/09/14 - 28/09/14

Πρόγραμμα / Program 22/09/14 - 28/09/14

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / MONDAY - FRIDAY

OPEN TRACKDAY 30 euro per driver

ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY

4th DRIFT RACE CHAMPIONSHIP 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY

FESTIVAL OF SPEED 2014

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square